The following bands are also in our database:
Target; Pagan; Chased Crime; Jack Frost; Tiara; Tarantula; Dogs d'Amour; Dominici; Charisma; Tears; etc.
        FaST Metal Pages www.speed-n-power.com
Bands: Angra - Blind Guardian - Gamma Ray - Grave Digger - Heavens Gate - Helloween - Iron Savior - King Diamond - Mercyful Fate - Primal Fear - Rage - Revolution Renaissance - Rhapsody - Royal Hunt - Running Wild - Savatage - Scanner - Shaman - Stratovarius - Viper - X-Wild + bands members solo projects
May 20th, 2018
[News] [Bands] [Speed'n'Power Metal List] [Search] [Reviews] [Contact] [Links] [Newsletter]
Google quick search on our web-site:

Enslaved - Blodhemn

back to Enslaved discography

Enslaved'1998

BlodhemnRelease by: Osmose Records

Enslaved - Blodhemn
The length can be different in the booklet, in the player and on the different disks.
1. Intro ludhumla: Birth of the Worlds

(01:13)

2. I Lenker Til Ragnarok

(05:41)

3. Urtical Gods

(03:22)

4. Ansuz Astral

(04:57)

5. Nidingaslaki

(03:25)

6. Eit Auga Til Mimir

(04:27)

7. Blodhemn

(05:35)

8. Brisinghamen

(03:34)

9. Sultings Mjod / Outro Perkulator

(07:46) 
Intro ludhumla: Birth of the Worlds
(Instrumental)
 
 
I Lenker Til Ragnarok
Eiteren drypp, jorda skakar
Eg vrir meg i smerte, lenka til berget

Eg er din angst, eg er din pine.
Tema meg du freista, du fanga meg i garn.
Eg let meg ikkje rokka, eg er kaos eg er din skam.

Eg er din øvste visdoms bror, og din fiende til din døyande dag.

Bunden eg er, men eg ler av deg.
Tru ikkje eg er til for å tena deg.

Eg er av ei verd du aldri (i ditt liv) kan skjøna, for eg er vondskap, eg er urkraft.

Ein dag skal me møtast på Vigridsletta.
Ein dag er eg fri for lenker og eiter.
Den dagen vil du skjøna kvifor eg blei til,
kvifor latteren gjallar i natta.
Den dagen skal me kjempa vår siste kamp, og ta kvarandre av dage.
...Sola svartnar, jord sig i hav på hummelen bleiknar bjarte stjerner
Røyken velatr fra veldige bål
Høgt leikar flammen mot himmelen sjøl...
 
 
Urtical Gods
Activate the aggression that exposes the
Hidden,
Denying the existance pf praying to
Illusions
Seek gnosis in the forbidden
Drink from the waves of knowledge
And see what lies you breathe

Absorb the vital spark of deities false
And resurrect the true gods
To whom strength and wisdom is the key
And not the lectures of folly
Anoint your soul with pleasure
Apposed to mummifications through impotence

The truth is unconscious, asleep
Waiting to be summoned, to be worshipped
A neglected phallos, banished from thought
A weapon overseen by the creator
But cherished by those of the path
Unlock the beast
Transform

AHDISDAAATAAATWAABUT
 
 
Ansuz Astral
ANSUZ, ANSUZ!
- Skipet fa frå kai
Aldri vil ho vende att; ho er trygg i stjernenatt

WUNJO, WUNJO!
- Reisa har vërt lang
Han som sød kjem draumen til; tek han dit han draume vil

Vidare frå tanken; fri frå kjød
Ingen svar, ingen sirkel
Evig fødsel, evig død

"...Eg tok og eg fekk
Eg fall, flaug og gjekk
Det vart mørkt og eg såg
Djupt ned, kor det tyste rår..."

Me vandra fritt og langt
Lyset kom, og synet svann
Husa er tomme, og himmelen raud;
Skipet legg frå kai
 
 
Nidingaslaki
Horna gjallar, vinden bles
Trommer dundrar, vinded bles
Med spjut og boge meter til strid
Me går i bresjen brødre gjennom blod.
Med von om ëre i galskapens namn
Me vert aldri slegn sjøl om me fell

Me reiser ei til Folkvang til, vanedronnings famn, våre fedre skal me møta om me fell i dag.
Me flytar ei frå var lagnad sjølv om vinden ikkje bles vår vei.
Til valfaders hall brødre.

Med heva spjut i Odins namn.
Me skal heva krus i Odins namn
Nidingar skal falla for våre føtter.
Dei treng ikkje be om sollyse dagar.
Ingen hugsat ein trëll uten herre
Slegne vert dei når dei fell.

Me hevar våpen for vår tru
Me slaktar marken for vår tru
Ingen nåde me viser for dei som snudde ryggen til.
Døy skal dei som freista å mura brunnen inn. ei som for med løgn og svik
Gje oss styrke, gje oss mot
Me skal sigra, brødre gjennom blod.
 
 
Eit Auga Til Mimir
Utgards mørke, langt der ute
Eg kjem ikkje inn, eit offer du krev?
Eit offfer eg krev, ingen lovnad eg gjen
Eg kan gje deg styrke, eg kan gje deg dauden
De seier du kan ta meg av dage.
Du seier du kan ta meg av dage.
Men utan meg er heller ikkje du
Skapar av svakhet, meg kan du ikkje truga.
Lær deg å sjå med det retta auga.
Du dunkle, du freistar å få meg i knt,
Du taler i gåter, og får meg vred.
Med vrede, du veike, du ingenting får.
Din visdom eg krev for at du skal forstå
Du vil eg skal lida, og endå til dõy.
Du gløymer mi makt, at du er min trëll.
Ditt opphav du gløymer. Du prisar bedrag
Di verd er ei faginning, ingen heilhet, ingen svar
Orden eg skaper, men du motstrebar meg
Du talar med klõrt, kva er det du krev.
Eg krev eit offer, eg krev at du blør.
Du våga å trosse dei eldste, som bar deg fram

"Utgards mørke langt der ute, eit offer vart krevd,
Eit offer dei fekk, Eit sinn vart styrka, men
Lekam gjekk tapt, Klok vert den som veit å våga"

"Han ofra sitt auge, for at fjan skulle sjå
Han blødde for dei som til slutt lot han rå.
Men ingen lovnad ei ga ham, det vart ingen fred.
Dei skal fframleis kjempa, til jorda sig ned"
 
 
Blodhemn
Du drap min son, fjemn eg svergar
Du øydela min veg, og fred med mitt folk
Du sverta mitt namn, dei trudde deg

D trudde min lagnad var spott og spe
Du trudde eg med mitt banesår døydde
Du trudde eg aldri skulle reisa meg

Du trudde lyset var din ven, at du av dt var komen
Du trudde ale ville lystra ddeg og gløyme valfaders gåver

Du gløymde din far sine vise ord om svik, lagnad og død.
Du gløymde di plikt som ein kjempande mann og drap din bror i sveven.

Du trudde tid lækjar såê ôå üøåå àùäë ûëãääó åøäïîó ùï èóþ
Âã ïäøymde meg og mi heilage plikt, eg skal drepa eg i vrede.

Blodhemn eg svergar,
Blodhemn har eg alltid sverga.
 
 
Brisinghamen
Einsam ho gret, den vakraste av alle
Fanga og låst i ei sorg ingen skjøner

Gleden forsvann langt, langt der ute.
Ei brennande lyst, en ingen håp.
Ho lengtar heim, men finn ingen veg.
Ein sorgfull lagnad gøymt bak eit smil.

Mardol du fagre for fred du blei ofra
Du solgte din lekam, men fann ingen trøyst.
Det som glimrar gjer ikkje fred for deg

Gern du ga deg hen, og slokka mangt
Eit begjær. Men, framleis drypp
Det om natta gull frå dine auge.

Frøya, od skal du finna når alt er forbid då skal du bli sluppen fri.
Inntil den dag finn du inga trøyst.
Sjøl ikkje i glitrande Brisinghamen.
 
 
Sultings Mjod / Outro Perkulator
Jotungubben eg fann
Er no attende komen
Der få ting eg teiande fekk
Med mange ord
Eg mykje til gagn
Vann meg i suttungs salar

Gunnlòd meg gav på gullstolen
Drykk av den dyre mjød
Vesal løn let eg ho få
Ho gav meg trygt si tru,
Ho gav meg heile sin hug

Rata-tonni rudde meg veg
Gardt grjot ho gnog
Over og under var jotunvegar,
Då gjekk det på livet laust

Det vene eg vann, eg vel hev n¢ti
Lite den vise vantar
Med di odrere no opp er komen
Midt i midgards fjeim

Uvisst å vita om eg endå var
Komen or jotungarden ut, om ikkje
Gunnlòd, det gode kvendet, hadde
Vorti min sële ven

Andre dagen av gjekk rimtussa
Til å spørje råd av råd av hår
I håvahalli; etter bolverk dei spurde,
Om han var berga hjå gudom,
Eller suttung hadde slegi han ned

Ein eid då svor
Odin på ringen,
Kven kan hans trygdemål tru?
Suttung han sveik for (skalde) drykken,
Og Gunnlòd sårt han grøtte
 
Lineup:
Grutle Kjellson - vocal, bass guitar
Roy Kronheim - guitar
Ivar Bjornson - guitar, keys
Per Husebo (Dirge Rep) - drums

Guests:
 This site is adapted to any powerful browser 1024x768xTrueColor
English translations and spelling correction by vera dr, juliette, irina

[ News | Bands | Speed'n'Power Metal List | Search | Reviews | Contact | Links | Newsletter ]

© 1996-2018 FaST Metal Pages